Nov 29 2018

Välkommen på kurs i hoppning eller markarbete.

Kurs 1. Markarbete och ”fika”.
Kurs 2. Hoppning och ”fika”.
Ett träningspass per dag.

Markarbete – övningar för att få hästen lydig och ”lösgjord” fysiskt och mentalt.
Förstå sitsens och signalsystemets betydelse för en enkel och tydlig kommunikation mellan
ryttare och häst, som skapar ett positivt och förtroendefullt team.

Hoppning – hoppövningar anpassade till deltagarna. T.ex. serier,
anridningsteknik på enkelhinder, relaterade avstånd, kombinationer,
vägvalsträning, tempoträning, banhoppning och omhoppningsträning.

Tidsprogram med gruppindelning skickas ut samma vecka som kurserna.

Anmälan per telefon: 070 642 642 6 eller e-mail info@stallkatarinabonde.se.
Anmälan är bindande. Kursavgiften ska vara Stall KB tillhanda senast 7 dagar
innan kursstart. bg. 482-7341.
Endast om reserv finns återfås kursavgiften vid förhinder av deltagande. Vid
återbud mot uppvisande av veterinär eller läkarintyg tidigare än en vecka innan
kurs återfås halva kursavgiften. Vid senare återbud mot uppvisande av
ovanstående intyg återfås en tredjedel av kursavgiften.
Kursavgift. 1000 kronor ink 6% moms

Vid behov av uppstallning/logi kontakta mig.

För mer information ring gärna.