Hästutbildning

Vidareutbildning/delägarskap/försäljning

Hästar tas emot för vidareutbildning och träning. Hästen kan stallas hos mig och jag tränar den under överenskommen period, alternativt transporteras hit vid varje träningstillfälle.

Under tiden hästen utbildas/tränas av mig bokar ryttaren privatträningar för att följa upp och lära sig utbildningssystemet. Detta ger en snabb men också långsiktig utveckling av ekipaget. Hästarna ska tränas och utbildas så att de gillar arbetet och har lika roligt som ryttaren. Målet är att uppnå harmoni och balans.

Hästhantering

Många hästägare behöver tips och råd i hanteringen av sin häst. Många hästägare behöver utbildas i ”horsemanship”. Att läsa sin häst, utbilda och hantera den korrekt gör arbetet med hästen behagligt och säkrare vare sig det gäller i stallet, vid hand eller uppsuttet.