Anläggningsavgift ridhuset

Välkommen till Stall Katarina Bonde.

Ridhuset är 24m x 60m och ridbanan 35m x 80m med bank. Båda har mycket bra belysning och underlag (sand/flis).

Att rida i ridhuset eller på ridbanan kostar 100 kr per gång och 150 kr per gång vid användande av hinder. Medlemmar i Katrinedals RF betalar 80 kr respektive 120 kr. Bg eller swish.

Skicka ett sms/ring till nr 0706 426 426 för förfrågan om ridhuset eller ridbanan är ledig.

Vid användande av hinder, ställ dessa på samma ställe som de stod när du kom. Skador på hindermaterial, sarg, dörrar m.m debiteras den som gjort skadan. (Ryttaren eller hästägaren).