Välkommen till Katrinedals Ryttarförening

Medlemsavgifter 2018: Junior 300 kr. Senior 375 kr. Postgiro: 710237-9. Skicka dina kontaktuppgifter till katrinedalsrf@hotmail.com och info@stallkatarinabonde.se

Föreningens syfte är: att samla ryttare som vill träna och tävla under gemensam flagg och bland annat delta i allsvenskan.

att utveckla en teamkänsla, ha roligt och trevligt med hästen i centrum, att utbilda och inspirera till god hästhållning.

För att lösa tävlingslicens måste du vara medlem i en föreningen och ha tagit Grönt kort. Kontakta Katarina Bonde angående Grönt kort. Licens löser du på Svenska Ridsportsförbundets hemsida, tävlingsdatabasen.

Tävlingsryttare som löser licens för Katrinedals RF åtar sig att vara funktionär en gång per år på de gemensamma tävlingar som vi samordnar med en annan klubb (två dagar) samt att följa klubbens policy och värdegrunder.

En av föreningens målinriktade tävlingsryttare. Mimmi Skoglund med sin dåvarande C-ponny ”Olle” tvåa och fyra i SM.