Träning i hoppning och markarbete

Regelbunden hoppträning och markarbete i grupper kvällstid tis-tors.

Privatträningar på vardagar och helger. Tidsbokning.

Vill du träna ring/sms 0706 426 426

Jag utbildar ryttare från lätt till svår klass. Jag har tränat ponnyryttare från grunden till seger i SM för D-ponny och placeringar i SM för C-ponny samt ryttare till svår hoppning på ridhäst.

Mitt mål är att ge ryttarna en gedigen häst- och ridutbildning så att de kan skapa ett förtroendefullt samspel med sin häst som i sin tur leder till jämna sportsliga prestationer och en hållbar häst.

Min träningsmetod bygger på en kombination av hoppning, markarbete, mental träning och fysiska färdigheter för att ge ryttaren en helhetsyn på sporten.

Ryttarens mentala inställning är mycket betydelsefull för ekipagets utveckling därför arbetar jag med mental träning.

Jag lägger stor vikt vid att ryttaren utvecklar sin kommunikation med hästen, vardaglig hantering och förståelse för hästens reaktioner genom kroppsmedvetenhet och gott ledarskap.

Den individuella utvecklingen ges stort utrymme och ligger som grund i träningen likaså ett positivt och inspirerande träningsklimat.

Att skapa en öppen dialog, främja egna initiativ, utveckla koncentrationsförmåga och beslutsamhet är viktiga variabler i träningen.

Alla år jag tävlat i hoppning från lätt till svår klass, från lokal till internationell hoppning har gett en bred erfarenhet som jag vill delge andra.

Information om träning vårtermin 2019 Träning vårterminen 2019