Träning i hoppning och markarbete

Regelbunden hoppträning och markarbete i grupper kvällstid tis-tors.

Privatträningar på vardagar och helger. Tidsbokning.

Vill du träna ring/sms 070 642 642 6

Jag utbildar ryttare från lätt till svår klass. Jag har tränat ponnyryttare från grunden till seger i SM för D-ponny och placeringar i SM för C-ponny samt ryttare till svår hoppning på ridhäst.

Mitt mål är att ge ryttarna en gedigen häst- och ridutbildning så att de kan skapa ett förtroendefullt team med sin häst som i sin tur leder till jämna sportsliga prestationer och en hållbar häst.

Min coachande träningsmetod bygger på en kombination av hoppning, markarbete, mental träning och fysiska färdigheter för att ge ryttaren en helhetsyn på sporten.

Ryttarens mentala inställning är mycket betydelsefull för ekipagets utveckling därför arbetar jag med coachning och mental träning.

Jag lägger stor vikt vid att ryttaren utvecklar sin kommunikation med hästen både i den vardagliga hanteringen, i träning och på tävling. När ryttaren förstår hästens natur och reaktioner, är enkel och tydlig i sitt ”signalsystem” och ansvarar för ett gott ledarskap skapas ett team med stabilitet och tillit.

Den individuella utvecklingen ges stort utrymme och ligger som grund i träningen likaså ett ärligt, positivt och inspirerande träningsklimat.

Att skapa en öppen dialog, främja egna initiativ, utveckla koncentrationsförmåga och beslutsamhet är viktiga variabler i träningen.

Alla år jag tävlat, från lätt till svår klass, från lokalt till internationellt, har gett en bred erfarenhet som jag vill delge andra.

Information om träning höstterminen 2021 klicka på länken: Träning ht 2021