jan 9 2019

Välkommen på kurs i hoppning eller markarbete. Alternativ 1. Hoppning med markarbete och fika. Alternativ 2. Markarbete med fika Ett träningspass per dag. Kurs 9. 26-27 september. Kurs 10. 10-11 oktober. Kurs 11. 7-8 november. Kurs 12. 12-13 december. Hoppning – hoppövningar anpassade till deltagarna. ex. träning på bommar, anridningsteknik på enkelhinder, balans, inramning, vägval, tempo, […]

sep 28 2018

Välkommen på ”Pay and jump”  Banhoppningsträning under tävlingsliknande förhållanden NYHET! Lätt eller avancerad bana 5 september 3 oktober 18 oktober Välj mellan Lätt bana på fm eller Avancerad bana därefter.  1. Lätt bana. Hinder bestående av bommar. Ingen kombination. Höjder: 0.50 m-1.00 m. Lägsta höjd först. 2. Avancerad bana. Hinder med ifyllnad av olika slag, […]