jan 9 2019

Välkommen på kurs i hoppning eller markarbete.

Alternativ 1. Hoppning med markarbete och fika.

Alternativ 2. Markarbete med fika

Ett träningspass per dag.

Kurs 9. 26-27 september.

Kurs 10. 10-11 oktober.

Kurs 11. 7-8 november.

Kurs 12. 12-13 december.

Hoppning – hoppövningar anpassade till deltagarna. ex. träning på bommar, anridningsteknik på enkelhinder, balans, inramning, vägval, tempo, relaterade avstånd, kombinationer, banhoppning och omhoppningsträning.

Markarbete – övningar för att få hästen uppmärksam och ”lösgjord” fysiskt och mentalt. Förstå sitsens och signalsystemets betydelse för en enkel och tydlig kommunikation mellan ryttare och häst, som skapar ett positivt och förtroendefullt team.

Uppstallning i nya gäststallet – Uppstallning i box, 350 kr/natt, daguppstallning 350 kr.  Boxar markeras med ryttarens namn. Ta med hö/hösilage, kraftfoder, foderkrubba/hink och vattenhink (för undvikande av smittspridning) till hästen. Extra torv kan köpas för 90 kr/bal. Boxen ska lämnas med lika mkt torv som vid ankomst. Hästsläp parkeras bakom ridhuset. Foder förvaras i släpet eller på anvisad plats i stallet.

Logi – Kontakta mig för ev. rum alternativt Sara Dolvander, Stigsbergs gård tel 0706-517175, 0171-52130, Biskops-Arnö Folkhögskola tel. 0171-82670 , Övergrans jordbruk tel. 0171-52222 eller Brunnsta Gård 070-8852315

Kursavgift – 1000 kr ink 6 % moms.

Anmälan – Anmälan per telefon 070 642 642 6 eller e-mail info@stallkatarinabonde.se Anmälan är bindande. Kursavgiften om 1000:- ink. moms sätts in på bg. 482-7341 eller swish 070 642 642 6 senast sju dagar före kursstart för att anmälan skall vara giltig.

Om reserv finns återfås kursavgiften vid förhinder av deltagande. Vid återbud mot uppvisande av veterinär eller läkarintyg återfås halva kursavgiften.

 Fika finns i ridhuset både fm och em.

För mer information kontakta mig på telefon 070 642 642 6.

Adress:          Stall Katarina Bonde, Biskops-Arnövägen 9-11, 746 93 Bålsta,

E-mail:           info@StallKatarinaBonde.se

FB:                 Stall Katarina Bonde