Dec 13 2018

Kurs 2. Hoppning och ”fika”.
Ett träningspass per dag.

Hoppning – med markarbete. Hoppövningar anpassas till deltagarna. Exempel på övningar; Träning med bommar, anridningsteknik, balans, tempo, vägval, inramning, relaterade avstånd, kombinationer, banhoppning och omhoppningsträning. Betoning på ryttarens sits, koordinering och följsamhet. Tillit häst och ryttare. Ridteknik kombineras med ryttarens mental inställning.

Anmälan- Anmälan per telefon: 070 642 642 6 eller e-mail info@stallkatarinabonde.se.
Anmälan är bindande. Ryttare som är medlemmar i Katrinedals RF 2019 har rabatt med hundra kr till antingen kurs 1 eller kurs 2 2019.

Kursavgift – 1000 kronor ink 6% moms

Kursavgiften ska vara Stall Katarina Bonde tillhanda senast 7 dagar
innan kursstart. bg. 482-7341 eller swish.
Endast om reserv finns återfås kursavgiften vid förhinder av deltagande. Vid
återbud mot uppvisande av veterinär eller läkarintyg tidigare än en vecka innan
kurs återfås halva kursavgiften. Vid senare återbud mot uppvisande av
ovanstående intyg återfås en tredjedel av kursavgiften.

Tidsprogram – Tidsprogram med gruppindelning skickas ut fyra dagar innan kursen.

Uppstallning- Box kan bokas. 375 kr/natt ink moms. Boxen ska mockas innan ni lämnar den och det ska finnas lika mycket torv kvar som vid ankomsten. Torven kostar 90 kr/bal. Utebliven mockning debiteras.

Övernattning – Sara Dolvander Stigsbergs gård 0171-52130, Biskops-Arnö folkhögskola 0171-82670, Övergrans jordbruk 0171-52222, Brunnsta gård 0171-52311

För mer information ring gärna.

Katarina Bonde, Katrinedals Ryttargård, 74693 Bålsta, 0706426426, e-post: info@stallkatarinabonde.se FB Stall Katarina Bonde